رییس سازمان بسیج تجار: حضور در بازار کشورهای منطقه یکی از اهداف اصلی ما است

۱۴۰۱/۴/۲۶

غلامرضا حسن‌پور رییس سازمان بسیج تجار و فعالان اقتصادی گفت: حضور در بازار کشورهای منطقه به ویژه سوریه و عراق یکی از اهداف اصلی بسیج تجار است
او افزود اتاق بازرگانی ساختمانی در سوریه دارد که بسیج تجار آن را در اختیار خواهد گرفت

اخبار
حرف آخر با پوریا زراعتی
خبر

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید