معاون وزیر خارجه: اخیرا به یک کشور اروپایی محصولات نفتی دادیم و روغن آفتابگردان گرفتیم

۱۴۰۱/۴/۲۵

مهدی صفری، معاون وزیر خارجه دولت رئیسی گفت: «تجارت ما با کشورهای اروپایی رشد کرده است که به مصلحت نیست نام آن‌ها را ببریم.»

او افزود: «اخیرا از یک کشور اروپایی روغن آفتاب‌گردان وارد کرده‌ایم و در ازای آن محصولات پتروشیمی و نفتی داده‌ایم.»

خلاصه خبرها
حرف آخر با پوریا زراعتی
مستند کوتاه - پیمان ژنو

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید