جمهوری‌خواهان کنگره نسبت به تلاش بایدن برای احیای برجام در سفر خاورمیانه هشدار دادند

۱۴۰۱/۴/۲۴

همزمان با سفر جو بایدن به خاورمیانه، سه عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در اظهاراتی جداگانه با انتقاد از رویکرد کاخ سفید در ارتباط با تهدیدهای ایران، نسبت به پیامدهای منفی احیای برجام هشدار داده و آن را مماشات با تروریست‌های ایران و تهدیدی علیه جهان خواندند.

پت فالون، عضو جمهوری‌خواه کنگره، گفت: جو بایدن به خاورمیانه می‌رود تا برای توافق هسته‌ای ایران جلب حمایت کند، که این امر برای همه به جز ایران، وحشتناک است.

جیم بنکس، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز هشدار داد: مماشات با تروریست‌های ایرانی بدون توجه به هزینه‌اش، خط حزبی جدید دموکرات‌هاست.

بایرون دونالدز، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز تاکید کرد: توافق هسته‌ای ایران برای آمریکا، اسرائیل و کل جهان بد است.

یکی از ما
خلاصه خبرها
امروز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید