آمریکا و عربستان سعودی بر تعهد خود به ایجاد ثبات در بازار جهانی انرژی تأکید کردند

۱۴۰۱/۴/۲۴

آمریکا و عربستان سعودی در بیانیه‌ای مشترک با تأکید بر تعهد خود برای کمک به ثبات بازار جهانی انرژی خاطرنشان کردند به عنوان دو شریک استراتژیک و با هدف حمایت از رشد پایدار اقتصادی جهان، به رایزنی‌های خود در این مورد ادامه خواهند داد.

خلاصه خبرها
چشم استانبول: زندگی و عکس‌های آرا گولر
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید