مقام وزارت بهداشت: به هیچ عنوان واکسن تاریخ گذشته در ایران تزریق نخواهد شد

۱۴۰۱/۴/۲۳

محسن زهرایی، رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت به ایسنا گفت هیچ مرکز واکسیناسیونی واکسن کرونای تاریخ مصرف گذشته تزریق نمی‌کند.

او با اشاره به رسیدن تاریخ انقضای آخرین محموله واکسن‌ آسترازنکا افزود در ایران اصلا امکان ثبت واکسن تاریخ مصرف گذشته وجود ندارد.

اخبار
مرور مطبوعات
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید