مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی: ۹۵ درصد دریاچه ارومیه خشک شده است

۱۴۰۱/۴/۲۲

امیرعباس جعفری، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفت طی بیش از ۲ دهه گذشته، هرسال به طور متوسط ۴۰ سانتی‌متر از ارتفاع دریاچه ارومیه کاسته شده و اکنون ۹۵ درصد این دریاچه خشک شده است.

او افزود خشکسالی، تبخیر آب، توسعه کشاورزی و استفاده نادرست از عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه است.

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید