جشنواره کن «موج سرکوب آشکار جاری در ایران علیه هنرمندان» را شدیدا محکوم کرد

۱۴۰۱/۴/۲۰

جشنواره کن با انتشار بیانیه‌ای بازداشت سینماگران ایرانی و «همچنین موج سرکوب آشکار جاری در ایران علیه هنرمندان» را شدیدا محکوم کرد و خواستار آزادی فوری محمد رسول‌اف، مصطفی آل‌احمد و جعفر پناهی شد

اخبار
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید