مدیر حوزه علمیه مکتب نرجس: اسلام می‌گوید موضوع حجاب شخصی نیست و ما هم باید بگوییم چشم

۱۴۰۱/۴/۱۸

منور شایسته‌خو مدیر حوزه علمیه مکتب نرجس مشهد در مصاحبه با وبسایت دیده‌بان ایران در دفاع از حجاب اجباری گفت: «اسلام می‌گوید موضوع حجاب اصلا شخصی نیست ما هم باید بگوییم چشم. مگر شما وقتی در خانه خودت هستی اسلام گفته حجاب داشته باش.»

جهان‌نما
اخبار
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید