ایلان ماسک: کاهش نرخ زاد و ولد بزرگ‌ترین تهدید علیه تمدن بشری است

۱۴۰۱/۴/۱۷

ایلان ماسک کاهش نرخ زاد و ولد را بزرگ‌ترین خطر برای تمدن بشری دانست و بر عزم خود برای کمک به حل بحران کاهش جمعیت تاکید کرد.

ایلان ماسک که با دارایی حدود ۲۰۸ میلیارد دلار ثروتمندترین فرد جهان به شمار می‌آید، از سه رابطه خود ۹ فرزند دارد.

چند چند
مستند کوتاه - هری ترومن
حرف آخر با پوریا زراعتی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید