نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی: قلمروی فرماندهی خامنه‌ای در جغرافیای ایران محدود نیست

۱۴۰۱/۴/۱۳

احمد علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی با بیان اینکه ذات دشمن این است که ما را از فعالیت انقلابی‌مان منصرف کند، گفت: «قلمروی فرماندهی خامنه‌ای در جغرافیای ایران محدود نیست.»

او افزود: «امروز تعداد مقلدان خامنه‌ای در کشورهای اسلامی حتی از جمعیت ایران نیز بیشتر است.»

اخبار
مستند - گذر از آند
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید