فرانسه به دلیل وجود خطر بازداشت خودسرانه، به اتباع خود برای سفر به ایران هشدار داد

۱۴۰۱/۴/۱۳

وزارت خارجه فرانسه با صدور هشداری از اتباع فرانسوی و همچنین افراد دوتابعیتی خواست به دلیل وجود خطر بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه به ایران سفر نکنند و از اتباع فرانسوی حاضر در ایران نیز خواست بیشترین هشیاری را داشته باشند.در این هشدار سراسر نقشه ایران به رنگ قرمز درآمده است

همسفر - فصل دوم
تیتر اول
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید