سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هک شد و تصاویری از سازمان مجاهدین خلق در آن قرار گرفت

۱۴۰۱/۴/۱۲

وبسایت و سامانه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هک شد و تصاویر و شعارهای سازمان مجاهدین خلق روی آنها قرار گرفت

گروه هکری «قیام تا سرنگونی» وابسته به سازمان مجاهدین خلق مسئولیت این هک را پذیرفته است

اخبار
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید