محمد دادکان خطاب به حکومت: یک روز اعلام کنید مخالفان ما به خیابان بیایند، ببینید چه می‌شود

۱۴۰۱/۴/۱۲

محمد دادکان، رییس اسبق فدراسیون فوتبال در مصاحبه با روزنامه اعتماد خطاب به مقام‌های حکومت گفت: «يك روز اعلام كنيد كسانی كه ما را نمی‌خواهند و با سياست‌ها‌ی ما مخالفند، بيايند بيرون، ببینید چه می‌شود.»

اخبار
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید