روزنامه شرق: ایران در تله وامی چین، چینی‌ها در پروژه راه‌آهن قم-اصفهان

۱۴۰۱/۴/۱۱

چند روز پس از افشای جزییات وام چین به ایران و تاکید رئیسی بر حتمی بودن اجرای پروژه راه‌آهن قم-اصفهان، روزنامه شرق از حضور بی سروصدای چینی‌ها برای اجرای این طرح خبر داد و درباره «تله وامی» چین هشدار داد.

وام چین به ایران مجموعا ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوآن گزارش شده است.

وضعیت موسوم به «تله وامی» یا «تله بدهی» به موقعیتی گفته می‌شود که در صورت عدم بازپرداخت بدهی، چین به عنوان کشور وام‌دهنده اقدام به فشارهای اقتصادی و سیاسی بر کشور وام‌گیرنده می‌کند.

تازه‌ترین خبرها

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید