وزیر دادگستری: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تا این اندازه دلیلی ندارد

۱۴۰۱/۴/۹

امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری با بیان اینکه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تا این اندازه دلیلی ندارد، گفت: «این افزایش قیمت‌ها هیچ ربطی به ارز ترجیحی ندارد و تمام تولیدکنندگان و توزیع و وارد کنندگان ملزم به رعایت قیمت‌گذاری پایه ۳۱ اردیبهشت ماه هستند.»

جهان‌نما
خبر ۵ عصر
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید