عضو شورای شهر تبریز: خانه‌های تاریخی تبریز در اختیار ادارات دولتی قرار گرفته است

۱۴۰۱/۴/۸

کاظم زعفرانچی‌لر، رییس کمیسیون گردشگری شورای شهر تبریز گفت: «رویه غلطی که در گذشته اتفاق افتاده این است که خانه‌های تاریخی به کاربری‌های اداری داده شده است.»

او افزود این کمیسیون خواهان متوقف شدن این روند بوده تا در آینده با مشکلات جدی مواجه نشویم.

خلاصه خبرها
۲۴ با فرداد فرحزاد
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید