پارلمان فرانسه به دنبال غیرممکن کردن منع پایان ناخواسته بارداری در قانون اساسی است

۱۴۰۱/۴/۵

گروهی از اعضای پارلمان فرانسه به دنبال ارائه طرحی هستند که به موجب آن محروم کردن افراد از حق پایان خودخواسته بارداری غیر ممکن خواهد بود. از سال ۱۹۷۵، پایان خودخواسته بارداری در فرانسه جرم‌زدایی شده است

اخبار
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید