سرپرست سازمان منابع طبیعی: تعداد استان‌های بیابانی ایران از ۱۴ مورد به ۲۱ استان رسیده

۱۴۰۱/۴/۵

عباسعلی نوبخت سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت در ابتدای برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله تعداد استان‌های بیابانی ایران ۱۴ مورد بود و اکنون به ۲۱ استان افزایش یافته

او افزود: به رغم پیش‌بینی سازمان ملل، «ما سربازان نظام» اثبات می‌کنیم در سال ۲۰۴۰ بحران شدید خشکسالی نداریم

کمبود تراشه
امروز
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید