نتایج یک تحقیق: تعداد مردم مستاجر و نیازمند مسکن به ۴۰ درصد افزایش یافته است

۱۴۰۱/۳/۱۳

بر اساس یک تحقیق دانشگاه خورازمی، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ تعداد مستاجران و افراد نیازمند مسکن از ۱۸ درصد به حدود ۴۰ درصد مردم افزایش یافته است.

بر همین اساس، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای تهران به ۵۰ درصد و در دهک‌های پایین جامعه و افراد آماده ازدواج تا ۸۰ درصد رسیده است.

بررسی بازارها
امروز
نگاه روز

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید