نماینده نیشابور: سهم هر نفر در ماه ۲۱ نان است، فقط این تعداد مشمول یارانه است

۱۴۰۱/۲/۱۹

احسان ارکانی، نماینده نیشابور به سایت انتخاب گفت هر ماه ۲۱ عدد نان سنگک برای هر نفر به عنوان الگو تعریف شده است. البته این شنیده غیر رسمی ماست که این الگو را به عنوان مصرف سرانه در نظر گرفتند. کسی تا این سهم در ماه نان خریداری کند، مشمول پرداخت یارانه می‌شود.

تازه‌ترین خبرها

خلاصه خبرها
مستند - دنیس هاپر، سوار بی‌قرار
خلاصه خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید