دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: تعداد کشته‌های مسمویت الکلی در بندرعباس به پنج نفر رسید

۱۴۰۱/۲/۱۲

فاطمه نوروزیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت در روزهای اخیر ۴۸ نفر به‌دلیل مسمومیت الکلی به بیمارستان آمدند که ۵ نفر جان خود را از دست دادند.

او افزود ۱۱ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه‌اند و ۳ نفر هم دچار تاری دید شده‌اند.

تازه‌ترین خبرها

بررسی بازارها
امروز
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید