بریتانیا تا سال ۲۰۵۰ هفت نیروگاه هسته‌ای جدید ایجاد می‌کند

۱۴۰۱/۱/۱۴

وزیر کسب وکارهای بریتانیا اعلام کرد بریتانیا تا سال ۲۰۵۰ هفت نیروگاه هسته‌ای جدید ایجاد می‌کند. این اقدام در راستای طرح بریتانیا برای افزایش تولید داخلی انرژی در پی حمله روسیه به اوکراین صورت خواهد گرفت

تازه‌ترین خبرها

نگاه روز
تیتر اول
سرانجام، قانون

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید