وزیر ارتباطات از ایجاد کارگروهی برای افزایش قیمت اینترنت خبر داد

۱۴۰۱/۱/۲

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، از تشکیل کارگروهی برای اصلاح تعرفه‌های حوزه فناوری خبر داد و اشاره کرد اگر تعرفه اینترنت در سال جدید افزایش پیدا نکند، کیفیت شبکه‌ افت می‌کند.

او گفت: «هدف ما این است که به نقطه مطلوبی برسیم و طوری تعرفه را اصلاح کنیم که به مردم فشار نیاید.»

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید