سخنگوی سرویس مرزبانی اوکراین: از آغاز جنگ حدود ۴۰۰هزار شهروند اوکراینی به کشور بازگشته‌اند

۱۴۰۱/۱/۱

سخنگوی سرویس مرزبانی اوکراین: از آغاز جنگ دست‌کم ۴۰۰ هزار شهروند اوکراینی به کشور خود بازگشته‌اند که نزدیک به ۸۰ درصد آنها مرد هستند و گفته‌اند برای دفاع از اوکراین به نیروهای مسلح می‌پیوندند

اخبار
بررسی بازارها
خلاصه خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید