آمریکا تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی روسیه اعمال کرد

۱۴۰۰/۱۲/۹

آمریکا ضمن اعمال تحریم علیه بانک مرکزی روسیه به شهروندان خود هشدار داد از مشارکت در هر معامله‌ای که شامل بانک مرکزی روسیه، صندوق دارایی ملی یا وزارت دارایی روسیه باشد، پرهیز کنند.یک مقام ارشد دولت بایدن گفت تحریم بانک مرکزی روسیه ماه‌ها در حال برنامه‌ریزی بود و ما آماده بودیم

چهره‌ها - سوئیس
نگاه روز
تیتر اول

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید