امام جمعه تهران: طرح صیانت نه به بار است نه به دار، چرا عده‌ای عصبانی شدند

۱۴۰۰/۱۲/۶

احمد خاتمی، امام جمعه تهران با اشاره به طرح محدودیت بیشتر اینترنت گفت مخالفان نظر خود را اعلام کنند. او افزود: «طرح صیانت نه به بار است نه به دار، پس چرا عده‌ای با عصبانیت صحبت می‌کنند و می‌گویند خیانت و خباثت است.»

مرور مطبوعات
چشم‌انداز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید