دفاع سفیر ایران در مسکو از اعتماد به روسیه

۱۴۰۰/۱۰/۲۰

کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو در مصاحبه‌ای از اعتماد به روسیه دفاع کرد و با اشاره به دوره‌های تاریخی رابطه با روسیه گفت در حال حاضر پوتین به دنبال روسیه مقتدر و نفی یک‌جانبه‌ گرایی است.او افزود ​​این که جمهوری اسلامی ایران را متهم کنند در « تیول» قدرتی قرار بگیرد بی‌انصافی است

نگاه روز
هت‌تریک با مزدک میرزایی
۲۴ با فرداد فرحزاد

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید