خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران خواستار ساخت بیمارستان‌های تماما زنانه در هر استان شد

۱۴۰۰/۱۰/۲۰

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، یک کارزاری مجازی را برای مطالبه ساخت بیمارستان‌های تماما زنانه در استان‌ها، با کادر درمانی و خدماتی زن، راه‌اندازی کرده است

در متن این کارزار بر «انطباق جنسیتی»، جلوگیری از «اختلاط بین محرم و نامحرم» و «خشنودی حضرت زهرا» تاکید شده است

نگاه روز
جهان‌نما
خبر ۵ عصر

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید