نوری‌ همدانی، مرجع تقلید شیعه: شاه تاب و تحمل اعتراضات گسترده مردم را نداشت

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

حسین نوری‌همدانی از مراجع تقلید شیعه درباره دوران حکومت محمدرضا شاه پهلوی گفت: «رژیم شاه تاب و تحمل اعتراضات گسترده مردم را نداشت لذا دست به کشتار گسترده مردم زد.»

او افزود: «رژیم شاه به شیوه ارباب‌رعیتی حکومت و مردم را تحقیر می‌کرد.»

فردا
امروز
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید