نماینده مجلس:باید تلاش کنیم ضربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به زندگی مردم ملایم‌تر شود

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن دفاع از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای بسته حمایتی در ازای آن گفت: کسی نمی‌گوید از اول فروردین سال بعد قیمت‌ها را آزاد کنید و ملت را به امان خدا رها کنید. بلکه باید تلاش کنیم «ضربه‌ای که به زندگی مردم وارد می‌شود ملایم‌تر شود»

ایران ۱۴۰۰
تیتر اول
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید