مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران: اتوبوس‌خوابی به شدتی که گزارش شده، نیست

۱۴۰۰/۱۰/۹

در پی انتشار گزارش بی‌آر‌تی‌خوابی در تهران، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری گفت این پدیده به شدتی که در گزارش عنوان شده، نیست و از گذشته شاهد خوابیدن افراد معتاد روی صندلیشان در اتوبوس‌ بوده‌ایم، اما افراد جدید «ظاهر مناسب» دارند و کارت بلیت می‌زنند و وارد اتوبوس می‌شوند

خبر ورزشی
مستند کوتاه - دست خدا در اقتصاد ترکیه
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید