احمد جنتی: علاقه ما به حضرت عیسی بیشتر از مسیحیان نباشد، کمتر نیست

۱۴۰۰/۱۰/۱

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه عیسی مسیح متعلق به قشر و ملت خاصی نیست بلکه متعلق به هم مردم دنیا است، گفت: «علاقه و ارادت ما به حضرت عیسی اگر بیشتر از مسیحیان نباشد، کمتر نیست.»

خبر ورزشی
ایران ۱۴۰۰
مستند کوتاه: آلبر کامو، نماد شورش

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید