قوه‌قضاییه: آمریکا را برای حمایت از ساواک به بیش از ۱۲ میلیارد دلار محکوم کردیم

۱۴۰۰/۹/۳۰

قوه‌قضاییه اعلام کرد که دولت آمریکا را در پرونده ۵۵ «زندانی سیاسی» قبل از انقلاب به اتهام تشویق ساواک به «ارتکاب جنایات و شکنجه» به پرداخت ۱۲ میلیارد و هفتصد و بیست و شش میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار و هشتاد دلار محکوم کرده است.

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید