وزیر خارجه ایران: بیشتر از این، ظرفیت خدمات‌دهی به پناهجویان جدید افغان نداریم

۱۴۰۰/۹/۲۹

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در دیدار با کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفت:‌ «واکسیناسیون پناهجویان افغان هم‌تراز با شهروندان ایرانی مورد توجه و اقدام قرار گرفته است»

او افزود: «ظرفیت خدمات‌دهی بیش از حد موجود از سوی ایران به پناهجویان جدید وجود ندارد»

جهان‌نما
خبر نیمروزی
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید