وزیر ورزش: به دستور ابراهیم رئیسی از جوایز ورزشکاران و قهرمانان المپیکی مالیات سکر نمی‌شود

۱۴۰۰/۹/۲۸

در واکنش به انتقاد علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی از کسر مالیات از جوایز ورزشکاران، حمید سجادی وزیر ورزش به وبسایت خانه‌ملت گفت: به دستور ابراهیم رئیسی از جوایز ورزشکاران و قهرمانان المپیکی مالیاتی کسر نمی‌شود

پیش‌تر دبیر گفته بود هرچه می‌خواهیم وزارت ورزش را توجیه کنیم نمی‌شود

جهان‌نما
تیتر اول
در کارگه هنرمندی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید