دادگستری اصفهان: برای رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات اصفهان شعب ویژه تشکیل دادیم

۱۴۰۰/۹/۱۴

اسدالله جعفری،رییس دادگستری اصفهان، از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات اصفهان خبر داد و گفت:دستگیرشدگان با سواستفاده از مطالبه کشاورزان در زمین معاندین نظام بازی کردند که تعدادی با معرفی کفیل و وثیقه آزاد خواهند شد و تعدادی تحت قرار بازداشت موقت خواهد ماند

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید