استاندار اصفهان خواستار تکمیل مطالعات مربوط به طرح انتقال آب از خلیج فارس شد

۱۴۰۰/۹/۱۳

رضا مرتضوی، استاندار اصفهان، در نشست «کارگروه تامین آب اصفهان از خلیج فارس» خواستار تکمیل مطالعات این طرح شد و افزود که اجرای آن نتایج خوبی برای فلات مرکزی ایران و به ویژه استان اصفهان خواهد داشت

مرور مطبوعات
چشم‌انداز با سیما ثابت
اخبار و اخبار ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید