مدیر مجموعه شاهچراغ شیراز: حجاب سدی است که اگر شکسته شد همه چیز نابود می‌شود

۱۴۰۰/۹/۱۲

ابراهیم کلانتری، مدیر مجموعه شاهچراغ شیراز، با بیان اینکه کار در عرصه حجاب و عفاف، کاری جهادگونه است، گفت: «حجاب، همچون سدی است که اگر شکسته شد، همه چیز نابود می‌شود»
او افزود: «فضای فرهنگی جامعه باید دست نیروهای ارزشی و در راستای گسترش عفاف و حجاب باشد»

مردم معمولی - آفریقا
امروز
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید