باقری کنی: ایران متن پیشنهادی خود برای توافق را در قالب دو سند به ۱+۴ تحویل داد

۱۴۰۰/۹/۱۱

علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه، گفت تیم ایران در مذاکرات وین متن پیشنهادی خود برای توافق جدید را در قالب دو موضوع لغو تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای به گروه ۱+۴ تحویل داده تا «بتوانند در کوتاه‌ترین زمان به یک جمع‌بندی برای ورود به گفت‌وگوهای جدی با جمهوری اسلامی در مورد دو سند برسند»

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید