مقام سازمان بهداشت جهانی: برای مقابله با اومیکرون نیاز به واکسن جدید نیست

۱۴۰۰/۹/۱۰

یک مقام سازمان بهداشت جهانی گفت برای مقابله با اومیکرون، سویه جدید کرونا، نیاز به واکسن جدید کوویدـ۱۹ نیست و تنها ایجاد تغییراتی کوچک در واکسن‌های فعلی کفایت می‌کند

او افزود که هنوز تغییری در کارآیی واکسن‌های حاضر دیده نشده است

خلاصه خبرها
امروز
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید