عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: اگر دشمن از اول برای براندازی جلو بیاید، مهار آشوب راحت است

۱۴۰۰/۹/۹

مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعتراضات اصفهان را به «بیگانگان» نسبت داد و گفت: «متاسفانه در مقطعی توانستند بعضی‌ها را با خودشان همراه کنند»

او افزود: «اگر دشمن از همان ابتدا به قصد براندازی جلو بیاید، صف خودی و غیرخودی خیلی آسان می‌شود و مهار آشوب راحت است»

خلاصه خبرها
از بیماری زوال ذهن چه می‌دانیم؟
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید