روزنامه جوان: اسناد آرشیو مرکزی سازمان اوقاف به دلیل ترکیدن لوله آب از بین رفت

۱۴۰۰/۹/۷

روزنامه جوان خبر داد که اسناد آرشیو مرکزی سازمان اوقاف در خیابان نوفل لوشاتو به دلیل ترکیدن لوله آب از بین رفته است. بر اساس این گزارش، طبقه منفی دو این ساختمان پیش از این استخر بوده و کاربری آن تغییر داده شده است.

خلاصه خبرها
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید