رییس دادگاه آبان: پرونده تا زمان صدور رای نهایی در اوایل سال ۲۰۲۲ باز خواهد بود

۱۴۰۰/۸/۲۳

وین جورداش رییس دادگاه بین‌المللی مردمی آبان اعلام کرد که هیات قضات تا زمان صدور حکم نهایی در ابتدای سال ۲۰۲۲، پرونده را باز نگاه خواهند داشت و از همه شاهدان می‌خواهد که شهادت اقدام کنند

خبر ورزشی
ایران ۱۴۰۰
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید