نماینده مجلس: خرید پنیر و یک شانه تخم‌مرغ هم برای مردم سخت شده

۱۴۰۰/۸/۱۶

محمدرضا صباغیان، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس: «مردم روزهای سختی را سپری می‌کنند؛ دیگر گوشت، میوه، ماشین و صاحب‌خانه شدن تقاضاهای دست چندم است؛ امروز خرید یک قالب پنیر و یک شانه تخم مرغ هم برای مردم سخت شده. دیگر گوشت قرمز نمی‌خواهند، اما گوشت مرغ هم نمی‌توانند بخرند»

اخبار
چشم‌انداز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید