دولت آمریکا شرط دریافت واکسن کرونا را برای شرکت‌های با بیش از ۱۰۰ کارمند الزامی کرد

۱۴۰۰/۸/۱۳

وزارت کار آمریکا در دستورالعملی اعلام کرد شرکت‌هایی که بیش از ۱۰۰ کارمند دارند ملزم هستند اطمینان حاصل کنند که همه کارکنان‌ آنها علیه کرونا واکسینه شده باشند و هر کارمندی که نخواهد واکسن بزند باید دست‌کم هفته‌ای یکبار مورد آزمایش قرار گیرد

ایران ۱۴۰۰
تیتر اول
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید