سازمان غذا و دارو: دوازده هزار و ۳۰۰ نفر به دلیل مسمومیت در هجده ماه گذشته جان‌باختند

۱۴۰۰/۸/۵

یسنا به‌منش، رییس گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاع‌رسانی فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، بیش از هشت هزار و ۴۰۰ نفر در سال ۹۹ و نزدیک به سه هزار و ۹۰۰ نفر در نیمه نخست امسال، جان خود را بر اثر انواع مسمومیت از دست داده‌اند.

رییس گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاع رسانی فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: داروهای آرامبخش، مسکن‌های مخدر و غیرمخدر در رتبه اول تا سوم مسمومیت‌های دارویی قرار دارند.

به‌منش، همچنین گفت که بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، بیش از هشت هزار و ۴۰۰ نفر در سال گذشته و نزدیک به سه هزار و ۹۰۰ نفر در نیمه نخست امسال، جان خود را بر اثر انواع مسمومیت از دست داده‌اند.

رییس گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاع رسانی فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو همچنین افزود: داروهای آرامبخش، مسکن‌های مخدر و غیرمخدر در رتبه اول تا سوم مسمومیت‌های دارویی قرار دارند.

به‌منش با ذکر این موضوع که میزان شیوع مسمومیت دارویی در شهرها و بیمارستان‌های مختلف، متفاوت است، گفت: «به صورت میانگین، ۴۰ درصد از مسمومیت‌های مراجعه شده به بیمارستان‌ها ناشی از دارو است.»

رییس گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاع رسانی فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو در خصوص آمار مصرف تعمدی دارو نیز گفت: «بنابر آمار به دست آمده از مسمومیت‌های مراجعه شده به بیمارستان‌های کشور، در سال گذشته و نیمه نخست امسال، بین ۴۰ تا ۴۸ درصد از انواع مسمومیت‌های مراجعه شده به بیمارستان‌ها تعمدی بوده و فرد مسموم، دارو را عمدا در میزانی بالاتر از دوز درمانی و به قصد خودکشی مصرف کرده است.»

موزه مقاومت
تیتر اول
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید