ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به نشر اطلاعات و نامه‌های محرمانه هسته‌ای متهم کرد

۱۴۰۰/۸/۵

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در سخنانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به نشر اطلاعات و نامه‌های محرمانه مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد و گفت: اینکه صرف فعالیت‌های فنی هسته‌ای یک کشور گزارش شود رویه نامیمونی است و اگر توقف نشود در تعامل خود با آژانس بازنگری می‌کنیم.

این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران از پنجم اسفند ماه سال گذشته اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده و در برابر اقدامات نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، عصر چهارشنبه پنجم آبان ماه در واکنش به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، افزود: به نظر می‌رسد این گزارش‌ها با این جزییات نباید صادر شود.

کمالوندی با تاکید براینکه گزارش‌های آژانس باید زمانی صادر شود که تحول عمده‌ای پیش آید یا انحرافی رخ داده باشد، گفت اینکه صرف فعالیت‌های فنی هسته‌ای یک کشور گزارش و منتشر شود، رویه نامیمونی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را از مدت‌ها قبل شروع کرده است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اضافه کرد که اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران با جزییات در سایتی که در اختیار اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است منتشر می‌شود و از همین سایت به بیرون درز می‌کند.

کمالوندی گفت که درباره کشورهای دیگر گزارش‌ها با این جزییات در سایت آژانس وجود ندارد، هرچند که دسترسی به این سایت محدود به کشورهای عضو است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران ضمن تاکید براینکه اگر این رویه متوقف نشود مجبور می‌شویم در تعامل خود با آژانس بازنگری کنیم، گفت که باید ساز و کاری تعبیه شود تا آژانس ضمن کلی کردن گزارش‌های خود از انتشار اطلاعات به‌دست آمده ممانعت کند.

تازه‌ترین خبرها

ایران ۱۴۰۰
مستند کوتاه: کریستو و ژان‌کلود
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید