مقام صنفی کارگری:هم اکنون با ماهی ۱۰ میلیون تومان هم زندگی نمی‌چرخد

۱۴۰۰/۸/۳

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مصاحبه با ایسنا با اشاره به اینکه دستمزد ۱۴۰۱ باید طوری باشد که زندگی کارگران با آن بچرخد و از آن راضی باشند، افزود: «حالا با ۱۰ میلیون تومان هم زندگی نمی‌چرخد اما کارفرما هم توان پرداخت ۱۰ میلیون تومان حقوق را ندارد.»

نگاه روز
تیتر اول
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید