قصه مردم

قصه مردم

مجموعه مستندهای «قصه‌ مردم» ساخته مسیح علینژاد، داستان زندگی تک تک کسانی است که با دوربین‌هایشان، روایتگر فراز و فرودهای زندگی خود شده‌اند‌‌.

قسمت‌ها

قصه مردم - سارو قهرمانی
قصه مردم - آتنا دائمی
قصه مردم - سهیلا فراهانی
قصه مردم - ناهید شیرپیشه
قصه مردم - مرضیه حمیدی
قصه مردم - محبوبه رمضانی
قصه مردم - خاله کنیز
قصه مردم - سکینه احمدی
قصه مردم - وحید سرلک
قصه مردم - فاطمه سپهری