تاریخ شفاهی - فصل دوم

تاریخ شفاهی - فصل دوم

در این مجموعه‌، با استفاده از پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، با شماری از شخصیت‌های کلیدی تاریخ معاصر ایران پیش از انقلاب آشنا می‌شویم.

قسمت‌ها

تاریخ شفاهی - حسن نزیه
تاریخ شفاهی - سپهبد محسن هاشمی‌نژاد
تاریخ شفاهی - مهشید امیرشاهی
تاریخ شفاهی - فریدون هویدا
تاریخ شفاهی - احمد احرار
تاریخ شفاهی - عبدالمجید مجیدی
تاریخ شفاهی - ابوالفتح اردلان
تاریخ شفاهی - پرویز خسروانی
تاریخ شفاهی - هلاکو رامبد